Biuletyn Informacji Publicznej Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug

Rozbudowa geoportalu Stowarzyszenia Samorządów Euroreginu Bug -
informacja o rozstrzygnięciu

Stowarzyszenie Samorządó Euroregionu Bug informuje, iż do realizacji zamówienia wybrana została oferta firmy GIS-Expert Sp. z o.o., ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin na kwotę 85.362,00 zł brutto, złożona w dniu 17.07.2018 r.

Do Sekretariatu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug we skazanym terminie wpłynęły 2 oferty, które otrzymały następującą liczbę punktów:

GIS-Expert Sp. z o.o., ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin - 1 punkt,
Esri Polska sp. z o.o. , ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa - 0,8203 punktaProjekt pt. "Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug" jest realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie

Copyright © Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug
Redaktor: Krzysztof Michalski