kontakt » sekretariat@euroregionbug.pl

W dniu 26 stycznia 2017 roku w siedzibie SSERB gościł pan Martín Guillermo Ramírez Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych, który odbywał kilkudniową wizytę w Polsce i na Ukrainie. Podczas spotkania z panią dyrektor Galiną Grabarczuk rozmawiano o specyfice współpracy na zewnętrznych granicach UE w kontekście polsko-ukraińsko-białoruskiej działalności Euroregionu Bug, o problemach, szansach i planach na przyszłość. W spotkaniu uczestniczyły także pracownice Instytucji Komunalnej Wołyńskiej Rady Obwodowej „Agencja Rozwoju Euroregionu Bug”.

20 stycznia 2017 roku w Zajeździe Trzy Dęby odbyło się tradycyjne Spotkanie Noworoczne Członków Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. Prezes SS ERB Magdalena Fotek - Kułak powitała uczestników spotkania oraz przedstawiła plany Stowarzyszenia na rok bieżący. W spotkaniu wziął udział Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, który podkreślił znaczenie współpracy transgranicznej oraz zaangażowanie euroregionu Bug w realizację projektów transgranicznych dla województwa lubelskiego.

W poniedziałek, 12 grudnia 2016 roku w siedzibie naszego Stowarzyszenia zorganizowaliśmy spotkanie dwóch samorządów zainteresowanych wspólnym wnioskowaniem do Programu Wspólpracy Transgranicznej Polska-Bialoruś-Ukraina 2014-2020. Przy jednym stole zasiedli przedstawiciele Powiatu Horochowskiego (Ukraina) i Gminy Uchanie. Podczas rozmowy wyklarował się zakres planowanego projektu i ustalono formy współpracy przy dalszym przygotowaniu wniosku.

W dniu 30 listopada 2016 roku w Gminie Urszulin odbyła się polsko-ukraińska konferencja, której celem było zawiązanie partnerstwa na rzecz wspólnego przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. W spotkaniu z wójtem i pracownikami gminy Urszulin uczestniczyła 4-osobowa delegacja ukraińska, której przewodniczył Oleksandr Kovalchuk – Wójt Trostyanetskiej Rady Wiejskiej z obwodu wołyńskiego oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug, które koordynowało nawiązanie współpracy obu samorządów.

Miasto Chełm za pośrednictwem naszego stowarzyszenia nawiązało współpracę z Miastem Brześć.

W dniu 21 października 2016 r. przedstawiciele obu miast spotkali się w Brześciu, aby omówić obszar i zakres planowanej współpracy. Przedstawiciele Miasta Chełm wyrazili zainteresowanie wspólnym przygotowaniem projektów partnerskich do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, dostrzegając największe pole do współpracy dwustronnej w dziedzinie edukacji, turystyki i gospodarki komunalnej. Dla Brześcia ważna jest możliwość uczestnictwa w transgranicznych inicjatywach kulturalnych.

Nasi partnerzy