kontakt » sekretariat@euroregionbug.pl

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Projekt „Zwiększenie możliwości gospodarczych na wsiach Białorusi” - wizyta studyjna w Polsce

W ramach projektu Międzynarodowej Pomocy Technicznej „Zwiększenie możliwości gospodarczych na wsiach Białorusi”, skierowanego na zaangażowanie lokalnych organów władzy oraz mieszkańców terenów wiejskich w aktywizację ekonomiczną i polepszenie warunków życia. w dniach 30 listopada - 4 grudnia 2015 roku odbyła się wizyta studyjna w Polsce.
Jej organizatorem było Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug. W wizycie wzięła udział 13-osobowa grupa, złożona z przedstawicieli białoruskich samorządów, organizacji lokalnych, instytucji społecznych oraz ekspertów z zakresu zrównoważonego rozwoju.
Celem wizyty było przekazanie polskich doświadczeń partnerstwa wielosektorowego organizacji non-profit, lokalnych organów władzy oraz małego biznesu w zakresie rozwoju gospodarczego na terenach wiejskich oraz udziału społeczności lokalnych w procesie podejmowania decyzji lokalnych.

Dzięki gościnności władz gmin Chełm, Wojsławice, Hrubieszów, Ruda-Huta, Hańsk i Włodawa, którzy chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami, uczestnicy mieli niepowtarzalną możliwość zdobycia bezpośredniej wiedzy na temat funkcjonowania partnerstw łączących samorządy, organizacje niekomercyjne, biznes i obywateli, m.in. w obszarze pozyskiwania środków na finansowanie przedsięwzięć i inicjatyw gospodarczych i zapoznania się z najlepszymi praktykami lokalnego rozwoju gospodarczego.
W bogatym programie wizyty znalazły się także spotkanie w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, gdzie uczestnikom objaśniono zagadnienie planowania strategicznego w rozwoju obszarów wiejskich, udział w wykładach na temat kompetencji samorządów w Polsce, programów rozwoju biznesu na obszarach wiejskich, działalności organizacji pozarządowych na wsi i rozwoju turystyki w województwie lubelskim.
Ostatniego dnia członkowie delegacji spotkali się z Konsulem Republiki Białoruś w Polsce i wzięli udział konferencji międzynarodowej poświęconej współpracy transgranicznej, podczas której zaprezentowano projekty transgraniczne realizowane przez lubelskie samorządy i organizacje z partnerami z Ukrainy i Białorusi.
Projekt „Zwiększenie możliwości gospodarczych na wsiach Białorusi” realizowany był przy wsparciu Unii Europejskiej i Fundacji „Nowaja Eurasia” ze środków Amerykańskiej Agencji do Spraw Rozwoju Międzynarodowego (USAID).

6 2 3 4  51

Nasi partnerzy