kontakt » sekretariat@euroregionbug.pl

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Wizyta Sekretarza Generalnego SERG

W dniu 26 stycznia 2017 roku w siedzibie SSERB gościł pan Martín Guillermo Ramírez Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych, który odbywał kilkudniową wizytę w Polsce i na Ukrainie. Podczas spotkania z panią dyrektor Galiną Grabarczuk rozmawiano o specyfice współpracy na zewnętrznych granicach UE w kontekście polsko-ukraińsko-białoruskiej działalności Euroregionu Bug, o problemach, szansach i planach na przyszłość. W spotkaniu uczestniczyły także pracownice Instytucji Komunalnej Wołyńskiej Rady Obwodowej „Agencja Rozwoju Euroregionu Bug”.

Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych zrzesza europejskie regiony graniczne i transgraniczne (euroregiony), reprezentuje ich interesy wobec innych organizacji międzynarodowych i struktur Unii Europejskiej, a także stanowi płaszczyznę współpracy i wymiany doświadczeń - współpracuje ściśle m.in. z Radą Europy. Jego członkowie pochodzą zarówno z wewnętrznych jak i zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug jest członkiem SERG od 2000 roku.

Nasi partnerzy