Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

XX Walne Zgromadzenie SSERB

W środę, 21 czerwca 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się XX Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. Ze względu na udział mniej niż 50% uprawnionych do głosowania przedstawicieli Członków, Zgromadzenie odbyło się w drugim terminie wyznaczonym na godzinę 11:30.

Obradom przewodniczył pan Janusz Szpak, Starosta Krasnostawski i Sekretarz Stowarzyszenia. Podczas posiedzenia zostały przedstawione sprawozdania i informacje z działalności SSERB w 2016 roku. Wiceprezes Stowarzyszenia Leszek Burakowski zaprezentował sprawozdanie Zarządu z działalności w 2016 roku, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Romańczuk odczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, a główna księgowa SSEBR Barbara Hajczuk omówiła sprawozdanie finansowe.

Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:
- w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2016 rok,
- w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2016 rok,

- w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug z działalności w 2016 r.
- w sprawie przyjęcia budżetu SSERB na rok 2017,

oraz przyjęło stanowisko w sprawie poparcia inicjatywy ws. utworzenia polsko-białoruskiego kolejowego przejścia granicznego w miejscowości Orchówek k/Włodawy w Polsce i Tomaszówka na Białorusi, której szczegóły w imieniu samorządów - inicjatorów przedsięwzięcia przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Chełm, Józef Górny.

Z uwagi na brak quorum określonego w § 47 Statutu SSERB nie rozpatrywano uchwały dotyczącej przyjęcia zmian w Statucie i uchwały w sprawie zasad i trybu wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej SSERB.

P1140806.JPGP1140819.JPGP1140807.JPGP1140818.JPGP1140797.JPGP1140824.JPGP1140793.JPGP1140792.JPGP1140802.JPG

Nasi partnerzy