Wydrukuj tę stronę

Spotkanie partnerów projektu

W dniu 12 grudnia 2017 roku w Wisznicach odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego Projektu "Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug", w którym uczestniczyli przedstawiciele gmin partnerskich oraz SSERB.

 

2.jpg3.jpg1.jpg

Podczas spotkania omówiono sposób przygotowania pierwszego wniosku o płatność, zasady przepływu informacji i komunikacji pomiędzy partnerami oraz role poszczególnych partnerów w przygotowaniu, przeprowadzeniu i udzieleniu zamówień publicznych.


AdmirorGallery 5.0.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.