kontakt » sekretariat@euroregionbug.pl

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

XXI Walne Zgromadzenie SSERB

W czwartek, 10 maja 2018 roku, w sali konferencyjnej chełmskiej Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się XXI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug.

Obradom przewodniczył pan Henryk Makarewicz, Skarbnik Stowarzyszenia. Podczas posiedzenia zostały przedstawione sprawozdania i informacje z działalności SSERB w 2017 roku.

Prezes Stowarzyszenia, pani Magdalena Fotek-Kułak zaprezentowała sprawozdanie Zarządu z działalności w 2017 roku. Wspólnym sukcesem naszych samorządów jest projekt "Wzmocnienie potencjału OSP w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego", który został wysoko oceniony i wybrany do dofinansowania w ramach celu tematycznego Bezpieczeństwo w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Wdrożenie projektu zwiększy poziom bezpieczeństwa na polsko-ukraińskim pograniczu poprzez wsparcie 32 gmin województwa lubelskiego i 15 ukraińskich gromad, którym przekażemy 100-letnie doświadczenie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce. Strażacy ochotnicy wezmą udział w szkoleniach, wspólnych konferencjach i ćwiczeniach terenowych, a ich jednostki zostaną doposażone w niezbędny sprzęt ratowniczy.

W dalszej części spotkania przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Romańczuk przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, a główna księgowa SSEBR Barbara Hajczuk omówiła sprawozdanie finansowe.

W trakcie obrad zabrał głos Marszałek Województwa Lubelskiego, Sławomir Sosnowski, który podkreślił znaczenie współpracy transgranicznej samorządów i wyraził nadzieję na rozwój Programu Współpracy Transgranicznej w następnej perspektywie finansowej.

Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:
- w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2017 rok,
- w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2017 rok,

- w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug z działalności w 2017 r.
- w sprawie przyjęcia budżetu SSERB na rok 2018.

 

W związku z brakiem wymaganej większości nie rozpatrywano uchwały dotyczącej przyjęcia zmian w Statucie i uchwały w sprawie zasad i trybu wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej SSERB.

 

P1150112.JPGP1150142.JPGP1150113.JPGP1150119.JPGP1150110.JPGP1150111.JPG

Nasi partnerzy