Wydrukuj tę stronę

Ranking Gmin Lubelszczyzny 2018

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug objęło patronatem opracowanie Rankingu Gmin Lubelszczyzny. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Lublinie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Lublinie. Ocenione zostały wszystkie gminy województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu, czyli większość samorządów członkowskich naszego stowarzyszenia. Pozycja rankingowa wyliczona została na podstawie 12 wskaźników mierzących potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej. Ogłoszenie wyników i wręczenie wyróżnień miało miejsce 6 grudnia 2018 roku w Jastkowie k. Lublina, podczas Forum Sekretarzy Województwa Lubelskiego.

1.jpg2.jpg


AdmirorGallery 5.0.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.