kontakt » sekretariat@euroregionbug.pl

W dalszym ciągu trwa realizacja projektu „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego”: została przeszkolona kolejna grupa strażaków ochotników, niedługo przekażemy gminom uczestniczącym w projekcie zakupione zestawy ratownicze, trwają przygotowania do wizyty studyjnej ukraińskiej delegacji w Polsce… A tymczasem możemy się pochwalić dodatkowym małym sukcesem: dzięki udziałowi w naszym projekcie gmina Wojsławice z Polski oraz gmina Pawliwka z Ukrainy nawiązały współpracę. Pierwszym wspólnym działaniem był udział drużyny strażackiej w gminy Pawliwka w gminnych zawodach strażackich w Wojsławicach w dniu 19 maja 2019 roku.

10 maja 2019 zainaugurowane zostało kolejne szkolenie z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Tym razem Gmina Żmudź była gospodarzem dla strażaków - ochotników z Gmin Białopole, Leśniowice, Uchanie, Wojsławice i Żmudź. W sumie 46 kursantów i kursantek.

5 kwietnia 2019 roku w Świetlicy w Czerniczynie stawiło się 60 strażaków - ochotników z Gmin Hrubieszów, Horodło, Werbkowice i Miasta Hrubieszów na rozpoczęciu szkolenia z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Imponujące wrażenie robi taka grupa ochotników, gotowych poświęcić swój czas, umiejętności i energię po to, by przygotować się do ratowania życia ludzkiego w różnych wypadkach. Ochotnicze Straże Pożarne to wyjątkowy przykład działań obywatelskich, które mają w naszym kraju niespotykany gdzie indziej dorobek i tradycje.

Kolejna grupa rozpoczęła szkolenie z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Strona 1 z 3

Nasi partnerzy