Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Szanowni Państwo!

Zapraszamy Państwa do udziału w wystawach agroturystycznych organizowanych przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug w ramach projektu „Wsparcie nadbużańskiej turystyki ekologicznej elementem zrównoważonego rozwoju Wschodniej Lubelszczyzny.” Imprezy odbędą się 18 lipca we Włodawie oraz 26 lipca w Krasnobrodzie.

Celem imprez jest promocja agroturystyki, tradycyjnego produktu lokalnego i regionalnego oraz zdrowego trybu życia. Są one wydarzenia mi towarzyszącymi większych imprez towarzyszących o zasięgu regionalnym - XIX edycji Międzynarodowego Festiwalu Poleskie Lato z Folklorem, organizowanego przez Włodawski Dom Kultury oraz Dni Krasnobrodu.

W dniu 7 czerwca 2009 r. w Okszowie k/Chełma odbyła się impreza wystawiennicza z dziedziny agroturystyki, której organizatorem było Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug. Wystawa ta była imprezą towarzyszącą Nadbużańskiemu Świętu Pszczoły. W imprezie wzięło udział ponad 20 wystawców, którzy prezentowali regionalne proekologiczne potrawy, ofertę gospodarstw agro i ekoturystycznych, a także lokalną twórczość ludową.

W dniach 4-5 czerwca 2009 r. Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug brało udział w II Forum Gospodarczym Polska-Ukraina "Współpraca regionów - nowe wyzwania". Pierwsza część forum odbyła się na Zamku Lubelskim, a uroczystego otwarcia dokonał Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk. W spotakaniu wzięło udział ponad 300 uczestników. W pierwszym dniu forum na Zamku Lubelskim funkcjonował Punkt Promocyjny Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug realizuje projekt „Wsparcie nadbużańskiej turystyki ekologicznej elementem zrównoważonego rozwoju Wschodniej Lubelszczyzny”, którego jednym z celów jest popularyzacja zdrowego stylu życia, poprzez przypomnienie i upowszechnienie tradycyjnych specjałów regionalnej kuchni proekologicznej. W ramach projektu planujemy wydanie dwóch publikacji: informatora i poradnika agroturystycznego. Zostanie też opracowany polsko-angielski serwis internetowy, zawierający informacje o lokalnej bazie gospodarstw agroturystycznych, atrakcjach turystycznych, tradycyjnych imprezach oraz regionalnej kuchni, który będzie promował nasz region nie tylko w Polsce, ale też na arenie międzynarodowej.

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug rozpoczyna realizację kolejnego etapu projektu: „Wsparcie nadbużańskiej turystyki ekologicznej elementem zrównoważonego rozwoju Wschodniej Lubelszczyzny”, którym jest opracowanie serwisu internetowego oraz wydanie dwóch publikacji. Dwujęzyczny (polsko-angielski) serwis internetowy będzie pełnił funkcję kompleksowej bazy turystycznej, promującej lokalny rynek agroturystyczny nie tylko w Polsce, lecz również na arenie międzynarodowej i będzie zawierał informacje o lokalizacji i ofertach gospodarstw agroturystycznych, atrakcyjnych turystycznie i krajobrazowo terenach, możliwościach spędzania wolnego czasu oraz specjałach regionalnej kuchni proekologicznej.

Nasi partnerzy