kontakt » sekretariat@euroregionbug.pl

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Działając na podstawie § 14 ust 1, § 15, § 17 ust 1, w zw. z § 20, § 25 ust 1, § 29, § 34 i § 35 Statutu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug zawiadamia, że zwołuje na dzień 13 czerwca 2016 r. XIX Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
Posiedzenie w I terminie odbędzie się o godzinie 10.00, a w II terminie pół godziny później w sali nr 100, przy Pl. Niepodległości 1 w Chełmie.

Z radością informujemy, że Gmina Chełm odpowiedziała na nasz apel o pomoc materialną dla Domu Polskiego w Bielcach (Mołdawia), przekazując paczki z przyborami szkolnymi dla dzieci, które uczestniczą w organizowanych tam zajęciach.

W piątek, 22 kwietnia 2016 roku, podczas I Międzynarodowych Targów Biznesowych - BRZEŚĆ 2016 został podpisany list intencyjny o wszechstronnej wspólpracy pomiędzy Powiatem Krasnostawskim i Rejonem Małoryckim z obwodu brzeskiego. Ze strony Powiatu Krasnostawskiego porozumienie podpisał Pan Starosta Janusz Szpak.

W trakcie realizacji projektu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug pt. „Rozwój usług komunalnych elementem zrównoważonego rozwoju miast pogranicza polsko-ukraińskiego”, w którym partnerami były Miasto Chełm i Miasto Łuck nawiązała się współpraca pomiędzy służbami komunalnymi obu miast. Mimo zakończenia projektu jest ona wciąż żywa, o czym świadczy udział drużyny energetycznej służby komunalnej Miasta Łuck „ŁuckCiepło” w II Turnieju Halowej Piłki Nożnej Firm Ciepłowniczych o Puchar Prezydenta Miasta Chełm zorganizowanym w dniu 27 lutego 2016 przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Chełmie.

Kongaz - największa wieś w Europie, położona w południowo-wschodniej części Mołdawii jest zainteresowana nawiązaniem współpracy partnerskiej w celu realizacji wspólnych projektów z samorządem z Polski.

Informacje o wsi Kongaz

Gminy zainteresowane podjęciem współpracy prosimy o kontakt z Sekretariatem Stowarzyszenia, tel. 82 562 75 77

Nasi partnerzy