kontakt » sekretariat@euroregionbug.pl

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Rolnicy i przedstawiciele instytucji otoczenia rolnictwa z obszaru Euroregionu Bug w dniach 10-11 marca 2015 roku uczestniczyli w międzynarodowej konferencji w Brześciu połączonej z wizytą studyjną w pobliskim gospodarstwie sadowniczym. Spotkanie było dla rolników okazją do zapoznania się z warunkami prowadzenia działalności rolnej na Białorusi i Ukrainie, wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów, które mogą w przyszłości zaowocować stałą współpracą.

W czwartek, 29 stycznia 2015 roku w sali konferencyjnej Hotelu Duet w Chełmie odbyła się konferencja inaugurująca projekt "Rozwój usług komunalnych elementem zrównoważonego rozwoju miast pogranicza polsko-ukraińskiego". Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz miast partnerskich i spółek miejskich Chełma i Łucka, a także zaproszeni eksperci.

W dniu 23 stycznia 2015 roku w Zajeździe „Trzy dęby” w Janowie koło Chełma odbyła się konferencja podsumowująca projekt pt. „GIS across the border – wspólna platforma zarządzania przestrzenią w Euroregionie Bug”.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 grudnia 2013 roku w partnerstwie polsko – białorusko – ukraińskim w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013.

W dniach 2-3 października 2014 r. w Łucku na Ukrainie w ramach projektu pt. "GIS across the border - wspólna platforma zarządzania przestrzenią w Euroregionie BUG" odbyło się seminarium wraz z wizytą stydyjną. Tematem przewodnim seminarium było wykorzystanie informacji przestrzennych w planowaniu regionalnym i lokalnym. W seminarium wzięli udział partnerzy projektu, przedstawiciele lokalnych samorządów, państwowych oraz pozarządowych organizacji zajmujących się wyorzystaniem GIS, środowisk naukowych oraz wszyscy chętni zainteresowani tematyką GIS.

W dniach 24-30 sierpnia 2014 r. gościliśmy delegację przedstawicieli mołdawskich rolników, przedsiębiorców i pracowników otoczenia instytucjonalnego rolnictwa w ramach wizyty studyjnej w województwie lubelskim. Wizyta została zorganizowana w ramach projektu finansowanego z Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pt. Study Tours to Poland, realizowanego przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu. Jej celem było zaprezentowanie polskiego doświadczenia w rozwoju rolnictwa po zmianie ustroju politycznego i gospodarczego w Polsce oraz form i kierunków rozwoju polskiego rolnictwa w celu zastosowania zdobytej wiedzy w Mołdawii.

Nasi partnerzy