Festiwal „Koniki” na Białorusi

David – Gorodok, 13.01.2015

13.01.2015 roku delegacja z Polski w składzie:

  • Agnieszka Skurzewska – koordynator mikroprojektu,
  • Łukasz Kowalczuk – księgowy mikroprojektu,
  • Galina Grabarczuk - Dyrektor Sekretariatu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug,
  • Marta Michalska – Specjalista w Stowarzyszeniu Samorządów Euroregionu Bug,
  • Anna Mysiak - Specjalista w Stowarzyszeniu Samorządów Euroregionu Bug,
  • Stefan Wojtaszuk – Instruktor Kulturalno – Oświatowy w Gminnym Ośrodku Kultury i Turystyki w Dorohusku,
  • Tomasz Derkacz – pracownik Gminnego Ośrodka Kultury i Turystyki w Dorohusku,

uczestniczyła w festiwalu „Koniki” w białoruskiej miejscowości David – Gorodok. Uczestnictwo w tychże ludowych obrzędach realizowane było w ramach projektu parasolowego „Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug”, mikroprojekt „Odrodzenie i zachowanie tradycji ludowych poprzez organizację lokalnych festiwali i obrzędów na terenie Związku Transgranicznego Euroregion Bug”, którego partnerem wiodącym projektu parasolowego jest Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug. Stronę białoruską reprezentowali członkowie Brzeskiego Związku Agro-gospodarczego w Brześciu, który jest partnerem wiodącym mikroprojektu, w tym Inna Rabczuk – koordynator oraz reprezentanci świata kultury, pochodzący z obwodu brzeskiego. Obie strony uczestniczyły w ludowych obchodach festiwalu „Koniki”, odbywające się corocznie na terenie Białorusi, którego celem jest kultywowanie zwyczajów związanych z obchodami prawosławnego nowego roku według kalendarza juliańskiego. Dzieci i młodzież przebiera się  za kolędników, w skład których wchodzi koń (w innych regionach Białorusi jest to koza), diabeł, dziad, baba, orkiestra oraz gwiazda – symbol Słońca. Tak wyglądający przebierańcy przemierzają wieś, śpiewając i odwiedzając każdy dom, by kolędować wraz z domownikami i życzyć im zdrowia, sukcesów i obfitych plonów Jest to tradycja analogiczna do naszego polskiego kolędowania z tą różnicą, że kolędowanie białoruskie odbywa się w Stary Nowy Rok, tzw. „Szczodry Wieczór”, kiedy wyznawcy prawosławia spotykają się przy suto zastawionym stole, bogatym między innymi w kiełbasy, pieczone mięsa, chleb razowy, kiszoną kapustę oraz domowe wino (zamiast szampana). Również tej nocy, czyli z 13 na 14 stycznia, dziewczęta mogą – używając tradycyjnych sposobów - „wywróżyć” sobie przyszłego męża.

Uczestnictwo w tychże obrzędach pokazuje, jak bardzo obyczaje polskie i białoruskie są zbliżone – mimo wielu różnic, chociażby językowych czy wyznaniowych. To ważne, by poznawać nawzajem swoje tradycje, móc z nich czerpać i pielęgnować to, co warte zapamiętania.