Festiwal Muzyki Pogranicza

4-5.07.2015r. Wisznice

Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach był organizatorem Konferencji oraz festiwalu podsumowującego projekt „Gdzie bije źródło…Kultura Muzyczna pogranicza Polski i Białorusi”. Podczas Konferencji odbyła się promocja publikacji pt.” Gdzie bije źródło…. Pieśni ludowe pogranicza Polski i Białorusi”.  Śpiewnik jest podsumowaniem pracy panelu ekspertów w zakresie językoznawstwa, etnografii i antropologii kultury pogranicza Polski i Białorusi z UMCS oraz Uniwersytetu Brzeskiego. Niezwykle istotnym elementem mikroprojektu była młodzież z Polski i Białorusi, która współorganizowała Festiwal Muzyki Pogranicza oraz konferencję podsumowującą mikroprojekt. Za dobór artystów białoruskich odpowiadał Partner przedsięwzięcia-Oddział Kultury Rejonu Brzeskiego Czernskij sowiet. Podczas Festiwalu Muzyki wystąpiły zespoły młodzieżowe z obydwu krajów. Twórczość prezentowana na scenie była inspirowana muzyka, kulturą oraz tradycją pogranicza polsko-białoruskiego. Festiwalowi i  Konferencji towarzyszyła moc atrakcji oraz występ Kasi Kowalskiej- gwiazdy wieczoru niedzielnego.
Impreza została objęta honorowym patronatem Sławomira Sosnowskiego Marszałka Województwa Lubelskiego.


Zaproszenie

Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach zaprasza na Festiwal Muzyki Pogranicza 4-5 lipca w Wisznicach na stadionie sportowym. Impreza jest podsumowaniem projektu pt.  „Gdzie bije źródło…- Kultura muzyczna pogranicza Polski i Białorusi”

W sobotę  o godz. 10.00 zapraszamy do Gminnego Ośrodka Kultury na Konferencję naukową polsko-białoruską, będąca podsumowaniem prac badawczych naukowców. Podczas konferencji odbędzie się promocja publikacji wydanej przez GOK i O Wisznice wspólnie z UMCS Lublin i Uniwersytetem Brzeskim. Natomiast po południu na stadionie sportowym odbędzie się przegląd młodzieżowych zespołów muzycznych  polskich i białoruskich, a także na koncert zespołu 4 EVER . W niedzielę kolejny dzień z folkiem i folklorem międzynarodowym. Wystąpią między innymi zespoły z Czernskiego Sowietu. Oddziału Kultury Rejonu Brzeskiego. Organizatorzy przewidzieli atrakcje dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Wieczorem na scenie wystąpi gwiazda imprezy Kasia Kowalska.

Impreza została objęta honorowym patronatem Sławomira Sosnowskiego Marszałka Województwa Lubelskiego.

Bezpośrednia relację z imprezy będzie można obejrzeć na stronie www.wisznice.pl