Konferencja kończąca i podsumowująca mikroprojekt 1

Łęczna, 10-11. 12. 2014r.

Informujemy, że w dniach 10.12.2014r. – 11.12.2014r. w Łęcznej (Polska) nastąpiło oficjalne zakończenie realizacji Mikroprojektu „Łęczna i Kowel – transgraniczne miasta dwóch tradycji i kultur” i miało postać konferencji kończącej i podsumowującej projekt. Była to zarazem 2-dniowa wizyta studyjna 13 przedstawicieli miasta Kowel w Łęcznej.

W konferencji kończącej i podsumowującej wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz samorządowych Łęcznej i Kowla, Centrum Kultury w Łęcznej, Wydziału Kultury Wykonawczego Komitetu Kowelskiej Miejskiej Rady Obwodu Wołyńskiego, instytucje, organizacje społeczne i osoby upowszechniające kulturę i sztukę.

Konferencja odbyła się według wspólnie przygotowanego i uzgodnionego programu. Celem konferencji było podsumowanie działań merytorycznych określonych w projekcie oraz promowanie efektów jego realizacji. Uczestnicy w ciągu 2 dni przedstawili charakterystykę zrealizowanego przez siebie Mikroprojektu. Szczegółowo omówiono następujące aspekty realizacji mikroprojektu: informacje ogólne, cele, partnerzy, uczestnicy, grupy docelowe, beneficjenci końcowi, działania merytoryczne, rezultaty, budżet, zasady zarządzania. Jednocześnie zaprezentowano fotografie dokumentujące wykonanie poszczególnych działań / wydarzeń w ramach mikroprojektu.

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji była wspólna wystawa artystyczna jako prezentacja efektów pracy twórczej artystów z Łęcznej i Kowla. Konferencja była także okazją do prezentacji wspólnej dwujęzycznej (polsko – ukraińskiej) publikacji tekstowo – fotograficznej pt. „Bogactwa pogranicza – Łęczna i Kowel. Przyjaźń, kultura i tradycje”.

Delegacja z Kowla odwiedziła łęczyńskie instytucje i placówki kultury oraz odwiedziła pracownię szkła artystycznego.

Przedstawiciele Łęcznej i Kowla nawzajem wymienili doświadczenia dotyczące sfery kultury i życia kulturalnego w swoich miastach Przeprowadzono także debatę pn. „Wspólne inicjatywy rozwojowe – debata na temat przyszłej współpracy miast partnerskich Łęcznej i Kowla”. W trakcie dyskusji na ten temat przedstawiciele lokalnego samorządu Łęcznej i Kowla dokonali analizy możliwości pozyskania funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2014–2020. Osoby reprezentujące Łęczną i Kowel omówili dziedziny funkcjonowania samorządów, zasobów istotnych dla współpracy transgranicznej, sposoby pozyskiwania środków zewnętrznych, a także sytuacje problemowe, które można by jako potencjalne projekty wspólnie zgłosić do dofinansowania. Przedstawiciele miast partnerskich Łęcznej i Kowla zadeklarowali wolę dalszego pogłębiania i umacniania dotychczasowej partnerskiej współpracy oraz jej rozwoju według najlepszych standardów, w silnie zaangażowanym charakterze oraz z dużym potencjałem i motywacją do realizacji wspólnych przedsięwzięć. W konferencji otwierającej projekt udział wzięło 25 osób: 12 przedstawicieli miasta Łęczna i 13 osób reprezentujących Miasto Kowel. Efekty działania: konferencja posłużyła wymianie doświadczeń pomiędzy uczestnikami czyli 25 przedstawicielom partnerów – współpracy, monitorowaniu realizacji projektu i jego promocji.

Prezentacja mikroprojektu Łęczna-Kowel: konferencja kończąca i podsumowująca(plik ppt)


Zaproszenie

Informujemy, że w dniach 10.12.2014r. – 11.12.2014r. w siedzibie Centrum Kultury w Łęcznej odbędzie się konferencja kończąca i podsumowująca wspólny Mikroprojekt „Łęczna i Kowel – transgraniczne miasta dwóch tradycji i kultur”. Oficjalne zakończenie realizacji mikroprojektu odbędzie się w Łęcznej i będzie miało postać konferencji kończącej i podsumowującej projekt. Będzie to zarazem 2-dniowa wizyta studyjna 13 przedstawicieli miasta Kowel w Łęcznej. Celem konferencji jest podsumowanie działań merytorycznych okreœlonych w projekcie oraz promowanie efektów jego realizacji. Podczas spotkania omówione zostaną szczegółowe rezultaty i efekty współpracy w ramach realizowanego wspólnie projektu. Wydarzeniem towarzyszącym konferencji będzie wspólna wystawa artystyczna jako prezentacja efektów pracy twórczej artystów z Łęcznej i Kowla. Podczas konferencji końcowej zostanie zaprezentowana dwujęzyczna publikacja tekstowo – fotograficzna podsumowująca i promująca projekt pt. „Bogactwa pogranicza – Łęczna i Kowel. PrzyjaźŸń, kultura i tradycje”.

 

Program konferencji

Środa 10.12.2014

09.00 – 10.00

Przyjazd delegacji z Kowla

10.00 – 10.30

Śniadanie, Pub 30-tka

10.30 – 11.00

Rejestracja i zakwaterowanie w hotelu Emocja, ul. Akacjowa 3

12.00

Powitanie – przedstawiciele władz samorządowych Łęcznej i Kowla, Centrum Kultury w Łęcznej

12.00 – 12.45

Prezentacja podsumowująca Mikroprojektu – informacje ogólne, cele, partnerzy, uczestnicy, grupy docelowe, beneficjenci końcowi

13.00 – 14.00

Obiad, Pub 30-tka

14.30 – 16.00

Wizyta w placówkach i instytucjach kultury Miasta Łęczna, w tym spacer po Łęcznej

16.00 – 16.30

Przerwa kawowa

16:30 – 17.00

Prezentacja podsumowująca Mikroprojektu – działania merytoryczne, rezultaty, budżet, zasady zarządzania

17.00 – 17:45

Nasza twórczość – wspólna wystawa prac artystycznych oraz prezentacja publikacji tekstowo – fotograficznej pt. „Bogactwa pogranicza – Łęczna i Kowel. Przyjaźń, kultura i tradycje”

18.00

Kolacja, Pub 30-tka

Czwartek 11.12.2014

09.00 –09.30

Śniadanie

10.00 – 11.00

Wizyta w Pracowni Szkła Artystycznego Justyny Kowalskiej – Patejuk

11.00 – 11.30

Przerwa kawowa

11.30 – 12.45

Wspólne inicjatywy rozwojowe – debata na temat przyszłej współpracy miast partnerskich Łęcznej i Kowla, analiza możliwości pozyskania funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2014 – 2020

13.00

Obiad

15:00 – 16.30

Wnioski, podsumowanie i zakończenie konferencji

18:00

Kolacja

 

Program konferencji (plik .pdf) ->> pobierz