Konferencja kończąca projekt

Andronowo(Białoruś), 15.04.2015r.

W dniu 15 kwietnia 2015 r. odbyła się konferencja podsumowująca mikroprojekt Odrodzenie i zachowanie tradycji ludowych poprzez organizację lokalnych festiwali i obrzędów na terenie Związku Transgranicznego Euroregion Bug realizowanego przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013, projekt parasolowy pt. „Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug”. W wydarzeniu odbywającym się w malowniczej miejscowości Andronowo k/ Kobrynia na Białorusi, w tradycyjnym gospodarstwie agroturystycznym gościli przedstawiciele kultury z Polski oraz obwodu brzeskiego, sympatycy tradycji, oraz Partnerzy: pracownicy i współpracownicy Brzeskiego Obwodowego Związku Agro – Gospodarczego w Brześciu i Lokalnej Grupy Działania „Ziemi Chełmskiej” z Chełma. Uczestnicy Konferencji mieli okazję zapoznać się ze wszystkimi działaniami prowadzonymi w ramach mikroprojektu, porozmawiać o dalszej współpracy, zasmakować regionalnej kuchni oraz posłuchać lokalnych pieśni ludowych w wykonaniu zespołu „Hatsislavyane” w miejscu, w którym zatrzymał się czas.