Konferencja podsumowująca mikroprojekt 5

6.09.2014r. Tomaszów Lubelski

          W dniu 6 września 2014 r. w restauracji „Arkadia” odbyła się konferencja podsumowująca   mikroprojekt  pt. „Transgraniczne barwy Roztocza - Współpraca Tomaszowa Lubelskiego i Rawy Ruskiej” realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013. Projekt Parasolowy pt. „Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug”. W konferencji wzięły udział delegacje z obydwu miast partnerskich realizujących projekt w skład których wchodzili: radni, pracownicy: samorządowi, kultury, oświaty, pomocy społecznej oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Konferencję otworzył Wojciech Żukowski  Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski. W imieniu Mer Rawy Roskiej - Iriny Wereszczuk głos zabrała radna  pani Zoriana Krupa. Sprawozdanie z realizacji projektu złożył Janusz Brodowski z Urzędu Miasta – współrealizator projektu. O walorach krajoznawczo - turystycznych Roztocza tomaszowskiego i rawskiego opowiadał - Edward Słoniewski - prezes Zarządu Oddziału PTTK w Zamościu, który swoje wystąpienie wzbogacił fotografiami z Roztocza. Bogdan Kawałko - Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie zapoznał zebranych z tematem pt.”Rozwój Roztocza – kontekst Strategii Transgranicznej województwa lubelskiego  na lata 2014-2020. Konferencję zakończył występ Zespołu Pieśni i Tańca „Roztocze”, który prowadziła kierownik zespołu Stanisława Kowalska. Przedsięwzięciu towarzyszyła wystawa fotograficzna z realizacji projektu. Wszyscy uczestnicy otrzymali zestawy materiałów promocyjnych powstałych w trakcie realizacji projektu. 


Zaproszenie

W ramach mikroprojektu 5 pt. „Transgraniczne barwy Roztocza - Współpraca Tomaszowa Lubelskiego i Rawy Ruskiej “ realizowanego przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2007-2013 w dniu 6 września 2014 r. Tomaszowie Lubelskimodbędzie się Konferencja podsumowująca projekt. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną działania podjęte w projekcie, ich efekty i osiągnięte rezultaty. W podsumowaniu wezmą udział reprezentanci Polski i Ukrainy - przedstawiciele władz miast, organizacji pozarządowych oraz animatorzy kultury.