Konferencja podsumowująca realizację mikroprojektu 4

Susiec, 06. 03. 2015r. 

W dniu  6 marca 2015r. w Pensjonacie szkoleniowo-wypoczynkowym „Sosnowe Zacisze”    w Suścu odbyła  się konferencja podsumowująca realizację mikroprojektu „Spotkanie  z tradycją, kulturą i kuchnią pogranicza polsko-ukraińskiego” , realizowanego przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś -  Ukraina 2007-2013. Projekt parasolowy, pt. „Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych  w Euroregionie Bug”. W konferencji uczestniczyły delegacje partnerów  realizujących mikroprojekt z Polski i Ukrainy, w skład których wchodzili przedstawiciele samorządów, oświaty, kultury jak również twórcy ludowi i poeci.  Konferencję otworzył dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łaszczowie, oraz Pani Ludmiła Bobel – wiceprzewodnicząca Żółkiewskiej Rejonowej Administracji Państwowej. Następnie prelekcję podsumowującą mikroprojekt wygłosiła Pani Maria Fornal, omawiając poszczególne cele zakładane na etapie tworzenia projektu, kolejne etapy realizacji projektu oraz osiągnięte efekty. Przedstawiona została prezentacja multimedialna z działań przeprowadzonych w ramach realizacji projektu, która wywołała nie tylko wspomnienia, ale również wśród uczestników  odezwały się głosy w sprawie kolejnych tematów, które mogłyby być realizowane przez środowiska polsko-ukraińskie. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali zestawy materiałów promocyjnych powstałych w trakcie realizacji projektu oraz dwujęzyczne publikacje: „Ocalić od zapomnienia – tradycje świąteczne pogranicza polsko-ukraińskiego”; Tomik poezji polsko-ukraińskiej „Sercem pisane”; „Kuchnia regionalna pogranicza polsko-ukraińskiego”, będące efektem poszczególnych działań.