Spotkanie z tradycją, kulturą i kuchnią pogranicza
polsko-ukraińskiego

Mikroprojekt 4

Partnerem Wiodącym Mikroprojektu jest Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie.

W ramach Mikroprojektu zorganizowane zostaną dwudniowe warsztaty twórcze – „Ocalić od zapomnienia” zarówno po stronie polskiej jak i ukraińskiej. Warsztaty mają na celu zachowanie, zrozumienie oraz kultywowanie bogatych tradycji kulturowych związanych
z cyklem świętowania po obu stronach granicy, koncentrujących się przede wszystkim wokół świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Podczas warsztatów uczestnicy pod okiem instruktorów wykonywać będą tradycyjne ozdoby choinkowe bożonarodzeniowe, oraz pisanki i palmy wielkanocne.  Projekt przewiduje również organizację dwudniowych warsztatów kulinarnych „kuchnia pogranicza polsko-ukraińskiego” po obu stronach granicy. Warsztaty te będą służyły pielęgnowaniu regionalnych tradycji kulturalnych, łącząc prezentację potraw kuchni regionalnej, dbałość o tradycję i kulturalne dziedzictwo, a także posłużą integracji środowisk lokalnych pogranicza. W ramach mikroprojektu wydane zostaną dwie dwujęzyczne publikacje (j. polski, j. ukraiński). Publikacja z przepisami – „Kuchnia regionalna pogranicza polsko-ukraińskiego” zawierać będzie materiały zebrane podczas warsztatów kulinarnych, tradycyjne przepisy pochodzące z regionów biorących udział w mikroprojekcie razem ze zdjęciami. Druga publikacją wydaną w ramach realizacji mikroprojektu będzie tomik poezji polsko-ukraińskiej „Sercem pisane” zawierający zbiór 20 wierszy (10 z Polski i 10 z Ukrainy). W ramach promocji tomiku odbędą się wieczorki poetyckie podczas których swoje wiersze będą prezentować poeci regionalni, zarówno w Polsce jak i na Ukrainie.


NAZWA BENEFICJENTA: Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie

OSOBA  DO KONTAKTU: Ewa Szymańska (gok.laszczow@op.pl)

KWOTA DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ: 32 193,24 EUR

PARTNER: Żółkiewska Rejonowa Administracja Państwowa, Ukraina