Polsko-białoruska wymiana młodzieży

9-12 luty 2015r.

W ramach działania nr.4 Polsko-białoruska wymiana młodzieży Mikroprojektu 7 pt. „Gdzie bije źródło…- kultura muzyczna pogranicza Polski i Białorusi” 17 osób z Polski i 17 osób z Białorusi (po 15 uczestników i 2 opiekunów) wzięło udział w wymianie. W dniach 9-12 luty młodzież przyswajała  wiedzę na temat profesjonalnej organizacji imprez kulturalnych. Szkolenie odbyło się w Oddziale Kultury Rejonu Brzeskiego na Białorusi. Warsztaty prowadziła Anna Pietrusik – specjalistka w dziedzinie organizacji imprez kulturalnych. Uczestnicy wymiany podczas szkolenia „Młody menager kultury” zdobywali  wiedzę jak profesjonalnie zorganizować imprezę kulturalną. Delegacja polska oraz białoruska odbyła szereg spotkań w lokalnych i regionalnych instytucjach kulturalnych. Wiedza zdobyta podczas wycieczki studyjnej polskiej grupy do Białorusi zostanie wykorzystana w drugiej części wymiany - podczas pobytu grupy białoruskiej w Polsce. Młodzież będzie współorganizować Festiwal Muzyki Pogranicza oraz konferencję podsumowującą projekt. Zadaniem uczestników wymiany będzie wybranie zespołów, które wezmą udział w festiwalu, prowadzenie biura festiwalowego, pomoc przy techniczno-logistycznej obsłudze imprezy. Wymiana została zorganizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Wisznicach oraz Oddział Kultury Rejonu Brzeskiego Czernskij Sowiet.