Spotkanie przedstawicieli centrów kulturowych w Polsce w ramach Mikroprojektu

Ruda-Huta, 25-26. 06. 2014 r.

W dniu 25-26 czerwca 2014 roku w Rudzie-Hucie (Polska) odbyło się Spotkanie przedstawicieli centrów kulturowych w Polsce w ramach Mikroprojekt „Tożsamość kulturowa społeczności lokalnych granicy ukraińsko – polskiej” realizowanego przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach  Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013, Projekt Parasolowy pt. „Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug”. W  Spotkaniu uczestniczyło 20 osób, w tym 10 z Polski i 10 z Ukrainy.

25 czerwca 2014 roku odbyła się pierwsza część Spotkania, w czasie którego omówiono tematykę związaną z funkcjonowaniem centrów kulturowych w Rudzie-Hucie i Hirce-Polonce, poruszono również problematykę związaną z bieżącą realizacją Mikroprojektu. Uczestnicy spotkania wieczorem mieli okazję obejrzeć spektakl Teatru ,,OKO” pt. ,,Topiel”, w wykonaniu młodzieży z Gminy Ruda-Huta.

Podczas drugiego dnia Spotkania – 26 czerwca 2014 r. uczestnicy odbyli podróż studyjną po ośrodkach kultury mieszczących się w Gminie Ruda-Huta. Odwiedzili między innymi:

  • Dom Kultury w Rudzie oraz plac zabaw;
  • Zespół Szkół w Rudzie-Hucie, pracownię multimedialną oraz przedszkole;
  • siłownię w Rudzie-Opalin (spotkanie z sołtysem sołectwa Ruda-Opalin);
  • Wiatrak Koźlak w Żalinie.