Warsztaty tańca tradycyjnego na Ukrainie
Rawa Ruska, 28-29. 06.  2014

W dniach 28-29 czerwca 2014r. w Rawie Ruskiej w ramach mikroprojektu pt. „Transgraniczne barwy Roztocza - Współpraca Tomaszowa Lubelskiego i Rawy Ruskiej “ realizowanego przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2007-2013 odbyły się warsztaty etnograficzne z zakresu tańca tradycyjnego mające na celu ochronę i propagowanie dziedzictwa kulturowego regionów Tomaszowa Lubelskiego i Rawy Ruskiej. W warsztatach udział wzięli pracownicy administracji, oświaty i kultury z Polski i Ukrainy.

Zajęcia warsztatowe umożliwiły  poznanie kultury i specyfiki tańca tradycyjnego charakterystycznego dla narodu polskiego i ukraińskiego. Uczestnicy warsztatów mieli okazję nauczyć się podstawowych kroków tańca łączącego w sobie polskie i ukraińskie elementy tradycyjne.

Spotkanie partnerów na Ukrainie objęło również wycieczkę kulturoznawczą ukazującą walory kulturowe Rawy Ruskiej i Lwowa.