Warsztaty twórcze „Ocalić od zapomnienia - II”

9-10. 07.  2014r.

W dniach 9-10 lipca 2014r.  w Rejonowym Domu Kultury w Żółkwi na Ukrainie w ramach Mikroprojektu 4 „Spotkanie z tradycją, kulturą i kuchnią pogranicza polsko-ukraińskiego” realizowanego przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2007-2013 odbyły się warsztaty twórcze „Ocalić od zapomnienia”, które przyczyniły się do uchwycenia wspólnych korzeni i podobieństw wynikających z sąsiedzkiego położenia w oparciu o tradycje Bożonarodzeniowe i Wielkanocne. Warsztaty rękodzielnictwa ludowego mają na celu nawiązanie współpracy jak również wzajemne przekazywanie zanikających tradycji i umiejętności młodszemu pokoleniu.

W warsztatach uczestniczyła polsko-ukraińska grupa, aktywnie współpracująca i zaangażowana w działalność instytucji kultury po obu stronach granicy.