Warsztaty wokalne na Białorusi

15-16. 11. 2014r.

W ramach działania 2. Mikroprojekt 7 „ Gdzie bije źródło…-Kultura muzyczna pogranicza Polski i Białorusi”, który realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś- Ukraina 2007-2013 Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach wspólnie z Oddziałem Kultury Rejonu Brzeskiego zorganizowali 15-16 listopada dwudniowe warsztaty z zakresu śpiewu ludowego. W warsztatach uczestniczyło 10 osób z Polski oraz 10 osób z Białorusi. Prowadzone były w oddziale Czernijskiego Domu Kultury w Telmach. Międzynarodowe grupy pod okiem profesjonalnego instruktora szkoliły umiejętność śpiewu ludowego, a także wymieniały się doświadczeniami i umiejętnościami w ramach międzypokoleniowego i międzynarodowego transferu doświadczeń dotyczących pogłębienia wiedzy o dawnej muzyce ludowej pogranicza. Wiedza zdobyta podczas warsztatów zostanie wykorzystana w dalszej pracy artystycznej.