Wieczorek poezji polsko-ukraińskiej
Żółkwia, 16.10.2014r.

W dniu 16 października 2014r.  w Rejonowym Domu Kultury w Żółkwi  w ramach realizacji  Mikroprojektu pt. „Spotkanie z tradycją, kulturą i kuchnią pogranicza polsko-ukraińskiego” odbył się kolejny etap realizacji mikroprojektu, a mianowicie  Wieczorek Poetycki połączony  z promocją Tomiku poezji polsko-ukraińskiej „Sercem pisane”.
W spotkaniu uczestniczyła grupa 20 osób z Polski i Ukrainy pasjonujących się regionalną twórczością. Podczas spotkania dla społeczności lokalnej Ukrainy prezentowane były sylwetki poetów oraz ich wiersze zarówno w języku polskim jak i ukraińskim. Do przedstawienia wierszy zaangażowani byli wszyscy uczestnicy spotkania, gdzie każdy prezentował jeden wybrany wiersz danego poety. Dodatkową atrakcją było zaprezentowanie przez Pana Bohdana Bowszyk swoich wierszy w formie poezji śpiewanej, co ukazało również inny wymiar twórczości. Na zakończenie dla zainteresowanych była możliwość zebrania autografów z dedykacjami od samych autorów wierszy w wydanych w ramach realizacji projektu tomikach.
Spotkanie to umożliwiło wzajemną promocję, ukazując bogatą zwartość poznawczą i wszystko to, co wokół nas najważniejsze.