Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

W dniu 20 września 2021 roku odbyła się wideokonferencja na zakończenie projektu „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego” realizowanego w ramach PWT PL-BY-UA.  Była ona okazją do ponownego spotkania gmin, których jednostki OSP uzyskały wsparcie poprzez certyfikowane szkolenia strażaków i zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego, dokonania podsumowań oraz zaprezentowania efektów osiągniętych w projekcie w ciągu 3 lat jego realizacji przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu „Bug” w partnerstwie z dwiema ukraińskimi organizacjami tj. Agencją Rozwoju Euroregionu Bug z Łucka i Fundacją Igora Palytsii „Tylki Razom”.

W dniu 16 września 2021 r. w Chełmskim Domu Kultury w Chełmie i równocześnie w Muzeum Etnograficznym im. Giorgi Salukvadze w Ozurgeti w Gruzji odbył się „Festiwal najlepszych praktyk w zakresie promowania produktu turystycznego”.

We wtorek, 14 września 2021 roku, w Starostwie Powiatowym w Parczewie odbyło się czwarte spotkanie z cyklu „Quo vadis Euroregion Bug?” skierowane do samorządów, instytucji i organizacji pozarządowych działających w obszarze turystyki. Na spotkaniu zostały przedstawione plany rozwoju Euroregionu Bug, a także przeprowadzono konsultacje dotyczące marki turystycznej obszaru położonego nad Bugiem.

W piątek 10 września 2021 roku odbyła się konferencja rozpoczynająca projekt „Marka turystyczna szansą wzmocnienia branży turystycznej Gurii oraz Euroregionu Bug”. Celem konferencji było przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat budowania wspólnej regionalnej marki turystycznej, opartej na tożsamości regionalnej, kulturowej i geograficznej regionu.

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu „Bug” otrzymało dotację z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację  projektu „Marka turystyczna szansą wzmocnienia branży turystycznej Gurii oraz Euroregionu Bug”. Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału administracji gruzińskiego regionu Guria do promowania zrównoważonej turystyki w oparciu o regionalną markę turystyczną poprzez podniesienie wiedzy i umiejętności przedstawicieli administracji, NGO i przedsiębiorców z branży turystycznej. Realizacja projektu obejmuje okres od 01.04.2021 do 31.12.2021, a kwota dofinansowania wynosi 221 tys. zł.

Strona 1 z 58

Nasi partnerzy