Biuletyn Informacji Publicznej Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug

Pl. Niepodległości 1
22-100 Chełm
tel./fax (0 82) 562 75 77 / 562 75 67
e-mail: sekretariat@euroregionbug.pl
http://www.euroregionbug.pl
NIP: 712-25-71-842
KRS: 0000047411

Copyright © Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug
Redaktor: Krzysztof Michalski