Biuletyn Informacji Publicznej Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug

Wyniki przetargu nieograniczonego na organizację wyżywienia w trakcie wizyty studyjnej w Polsce

Wyniki postępowania - Pobierz


Projekt pt. „Czynniki rozwoju euroregionów - wymiana doświadczeń pomiędzy Euroregionem Basilensis i Euroregionem Bug” jest realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Copyright © Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug
Redaktor: Krzysztof Michalski