Biuletyn Informacji Publicznej Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug

Rozbudowa geoportalu Stowarzyszenia Samorządów Euroreginu Bug -
informacja o zmianie statusu ogłoszenia

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug informuje, iż do status ogłoszenia opublikowanego w serwisie Baza Konkurencyjności pod numerem 1124228 został zmieniony na nierozstrzygnięte - oświadczenie.Projekt pt. "Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug" jest realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie

Copyright © Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug
Redaktor: Krzysztof Michalski