Biuletyn Informacji Publicznej Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug

Rozstrzygnięcie postępowania

Protokół z otwarcia ofert Pobierz
Protokół z wyboru wykonawcy PobierzProjekt jest realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2020

Copyright © Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug
Redaktor: Krzysztof Michalski