Biuletyn Informacji Publicznej Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug

Rozbudowa geoportalu Stowarzyszenia Samorządów Euroreginu Bug -
informacja o rozstrzygnięciu

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug informuje, iż wykonawcą zamówienia na rozbudowę geoportalu Stowarzyszenia Samorządów Euroreginu Bug została firma GIS-Expert Sp. z o.o., ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin, która złożyła ofertę w dniu 08.10.2019 r. na kwotę 85 362,00 PLN brutto.

Do Sekretariatu Stowarzyszenia we wskazanym terminie wpłynęła 1 oferta:
GIS-Expert Sp. z o.o., ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin - ocena: 1 punktProjekt pt. "Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug" jest realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie

Copyright © Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug
Redaktor: Krzysztof Michalski