Call now » (+99) 123 456 789

Z wielką dumą i radością informujemy, że 4 kwietnia 2020 roku Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug obchodzi dwudziestą rocznicę powstania.  Jednak aby w pełni zrozumieć naszą historię, trzeba się cofnąć dalej,  do 1995 roku, kiedy na pograniczu polsko – ukraińsko – białoruskim powstał Związek Transgraniczny Euroregion Bug (ZTERB). Głównym celem działalności Związku jest rozwój współpracy obszarów przygranicznych w dziedzinach zagospodarowania przestrzennego, komunikacji, transportu i łączności, oświaty, kultury, sportu i ochrony środowiska oraz innych.  

Ze względu na niektóre trudności w funkcjonowaniu Euroregionu Bug w składzie międzynarodowym (brak osobowości prawnej i wspólnego budżetu organizacji, co uniemożliwia podstawowe funkcjonowanie) polska strona Związku Transgranicznego zainicjowała założenie Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug.  W dniu 4 kwietnia 2000 roku Sąd Rejonowy w Lublinie wydał postanowienie o wpisaniu SSERB do rejestru stowarzyszeń. W momencie rejestracji SSERB skupiało 39 samorządów. Obecnie członkami stowarzyszenia jest 69 samorządów szczebla lokalnego i regionalnego z obszaru województwa lubelskiego.

W dniu 23 stycznia 2020 roku przekazaliśmy 5 pierwszych zestawów narzędzi hydraulicznych ratownictwa technicznego zakupionych w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego”.

W dniu 13 grudnia 2019 roku Wójt Gminy Siennica Różana Leszek Proskura wręczył pani Wójt wołyńskiej gminy Żydyczyn kluczyki do samochodu pożarniczego, który odtąd będzie służył strażakom w tamtejszej gminie. W uroczystości przekazania  pojazdu uczestniczyła delegacja z Ukrainy oraz partnerzy projektu "Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego", którzy pośredniczyli w nawiązaniu kontaktu pomiędzy gminami. To już drugi samochód, który nasi członkowie podarowali tworzącym się dopiero na Ukrainie jednostkom ochotniczych straży pożarnych. W ich imieniu bardzo dziękujemy za dostrzeżenie potrzeb i okazane wsparcie.

W dniu 11 grudnia 2019 roku przekazaliśmy 24 zestawy pneumatyczne, które będą służyły strażakom ochotnikom z jednostek należących do KSRG w gminach objętych projektem „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego”. Przyszli użytkownicy sprzętu wzięli udział w szkoleniu przeprowadzonym przez przedstawiciela firmy FIRE-MAX.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne na temat III naboru wniosków w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, które poprowadzą przedstawiciele Wspólnego Sekretariatu Technicznego.

Spotkanie odbędzie się w środę, 11 grudnia 2019 roku, o godzinie 11.00 w Chełmie, Pl. Niepodległości 1, sala 100.

Przypominamy, że nabór wniosków trwa do 15 stycznia 2020 r. i obejmuje mikroprojekty w ramach celu tematycznego Dziedzictwo.

Nasi partnerzy