Call now » (+99) 123 456 789

W dniu 4 września 2019 roku w Urzędzie Miejskim we Włodawie odbyła się gala III Międzynarodowego Trójstyku Literackiego.

25 sierpnia 2019 roku grupa 25 strażaków z Terespola i Leśnej Podlaskiej zakończyła szkolenie z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
Wszyscy pomyślnie przeszli egzamin i otrzymali certyfikaty poświadczające uzyskanie tytułu ratownika.

Gmina Głusk, która uczestniczy w naszym projekcie pt. „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego”, postanowiła przekazać na potrzeby strażaków z Ukrainy samochód pożarniczy, używany do niedawna przez OSP Majdan Mętowski.

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug wraz z partnerami projektu pośredniczyło w znalezieniu gminy Litowież z obwodu wołyńskiego, która była zainteresowana przyjęciem samochodu oraz pomogło w dopełnieniu formalności.

W dniu 9 sierpnia oficjalnie rozpoczęły się X Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa Zbereże-Adamczuki. O godzinie 9 przy udziale władz samorządowych z Polski i Ukrainy nastąpiło uroczyste otwarcie odprawy granicznej przez 56-metrowy most pontonowy łączący oba brzegi Bugu. Następnie odbyła się konferencja prasowa podsumowująca ideę organizacji Dni Dobrosąsiedztwa.

W dniach 9-11 sierpnia 2019 roku po raz dziesiąty i prawdopodobnie ostatni odbędą się Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa Zbereże-Adamczuki. W tym czasie tradycyjnie zostanie uruchomiona odprawa graniczna, umożliwiająca posiadaczom paszportu piesze lub rowerowe przekroczenie granicy z Ukrainą. Organizatorzy, do których należą m.in. Gmina Wola Uhruska, Powiat Włodawski i Urząd Rejonowy w Szacku, zapewniają liczne atrakcje o charakterze sportowym i rekreacyjnym, a w dniach trwania imprezy w Adamczukach będzie funkcjonował Jarmark Nadbużański.

Nasi partnerzy