Call now » (+99) 123 456 789

Szkolenia zespołów pilotowych woj. lubelskiego

Cannot find 2009.09.28_spotkanie subfolder inside /home/euroregion/ftp/euroregion/images/2009.09.28_spotkanie/ folder.
Admiror Gallery: 5.0.0
Server OS:Apache/2
Client OS:Unknown
PHP:7.3.27
Cannot find 2009.09.17_spotkanie subfolder inside /home/euroregion/ftp/euroregion/images/2009.09.17_spotkanie/ folder.
Admiror Gallery: 5.0.0
Server OS:Apache/2
Client OS:Unknown
PHP:7.3.27

iso banner 510

W dniach 17 – 18 oraz 28 – 29 września w Hotelu „Duet” w Chełmie odbyły się szkolenia zespołów pilotowych samorządów z terenu woj. Lubelskiego uczestniczące w projekcie pt „ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej”. W pierwszej grupie udział wzięli pracownicy: Starostwa Powiatowego w Puławach oraz Urzędu Gminy Tarnogród, w drugiej grupie szkolonych znaleźli się pracownicy: Starostwa Powiatowego we Włodawie, Urzędu Miejskiego w Terespolu, Urzędu Gminy Rejowiec i Sosnowica.

Najlepsze wyniki we wdrażaniu systemu osiąga się wtedy, gdy kadra urzędu samodzielnie projektuje i wdraża system zarządzania w swoim urzędzie. Szkolenia zespołów pilotowych pełnią istotną rolę, ponieważ przy pewnej pomocy doświadczonego doradcy, kadra urzędu będzie potrafiła zaplanować swój system zarządzania jakością, jak również pomagać pozostałej kadrze w urzędzie w ich pracy nad własnymi procedurami.

Na szkolenie składają się dwa bloki szkoleniowe: Blok I – interpretacja normy oraz Blok II – zasady projektowania dokumentacji systemowej. W wyniku szkoleń Bloku I i II powstaje Grupa Sterująca przygotowaniem SZJ i zaprojektowaniem niezbędnej dokumentacji, przy określonej pomocy doradcy, który wcześniej wdrożył u siebie SZJ – ISO 9001, oraz Zespół Redakcyjny, który po przebyciu szkoleń Bloku I i II potrafi samodzielnie redagować procedury systemowe i operacyjne.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szkolenie w Chełmie, 17 - 18 września 2009 r.

Szkolenie w Chełmie, 28 - 29 września 2009 r.

iso foot 510

Nasi partnerzy