Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

XIV Posiedzenie Rady Związku Transgranicznego "Euroregion Bug"

W dniu 18 czerwca 2010 r. w Sali  Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie miało miejsce XIV Posiedzenie Rady Związku Transgranicznego "Euroregion Bug". Posiedzenie Rady otworzył Przewodniczący Prezydium Rady - Krzysztof Grabczuk, Marszałek Województwa Lubelskiego. W trakcie posiedzenia głos zabrali rózwnież pozostali członkowie Prezydium Rady Związku - Konstatntin Sumar- Gubernator Obwodu Brzeskiego, Borys Klimczuk - Gubernator Obwodu Wołyńskiego, a także Pani Genowefa Tokarska - Wojewoda Lubelski oraz Pani Galina Grabarczuk - Dyrektor Sekretariatu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. Podczas posiedzenia dokonano wyboru uzupełniającego członków organów Związku oraz przekazano przewodnictwo w Radzie stronie białoruskiej. Dodatkowym punktem Posiedzenia było podpisanie umowy o współpracy pomiędzy gminą Tuczna (Polska), gminą Hotesziw (Ukraina) i gminą Klejniki (Białoruś). Uczestnicy Posiedzenia Rady po jej zakończeniu mieli możliwość uczestnictwa w obchodach Jubieluszu XV - lecia Związku Transgranicznego Euroregion Bug i X - lecia Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug.

2.JPG3.JPG4.JPG1.JPG

Nasi partnerzy