Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Jubileusz XV - lecia Euroregionu Bug

W dniu 18 czerwca b.r. Euroregion Bug obchodził jubielusz XV-lecia działalności Związku Transgranicznego Euroregion Bug oraz X - lecia Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. Uroczystości Jubileuszowe odbyły się na Zamku Królewskim w Lublinie. W konferencji jublileuszowej uczestniczyli Członkowie SSERB, Rady Związku Transgranicznego, przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, uczelni wyższych województwa lubelskiego, konsulowie oraz zaproszeni goście.

Podczas konferencji zostały zaprezentowane wyniki dotychczasowej działalności Euroregionu Bug. Osobom zasłużonym, m.in. inicjatorom powstania Stowarzyszenia zostały wręczone odznaczenia jubileuszowe. W trakcie uroczystości podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug, a Instytucją Naukowo - Edukacyjną "Nowa Eurazja" z Mińska na Białorusi.

Po zakończeniu części oficjalnej uczesnicy konferencji wzięli udział w Pikniku Euroregionalnym zorganizowanym w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.

2.JPG3.JPG1.JPG

Nasi partnerzy