Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Spotkanie partnerów projektu

W dniu 12 grudnia 2017 roku w Wisznicach odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego Projektu "Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug", w którym uczestniczyli przedstawiciele gmin partnerskich oraz SSERB.

 

1.jpg2.jpg3.jpg

Podczas spotkania omówiono sposób przygotowania pierwszego wniosku o płatność, zasady przepływu informacji i komunikacji pomiędzy partnerami oraz role poszczególnych partnerów w przygotowaniu, przeprowadzeniu i udzieleniu zamówień publicznych.

Nasi partnerzy