Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach PWT PL-BY-UA 2014-2020: Cel tematyczny BEZPIECZEŃSTWO

Z radością informujemy, że nasz projekt  „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego”  jest jednym z 17 projektów, które otrzymają  dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś Ukraina 2014-2020 w ramach celu tematycznego Bezpieczeństwo.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Zakładem Komunalnym Wołyńskiej Rady Obwodowej „Euroregion Bug”. Po stronie polskiej zaplanowaliśmy w nim certyfikowane szkolenia strażaków z jednostek OSP należących do  KSRG w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz  doposażenie jednostek  w sprzęt ratowniczy (torby ratownicze RSP R-1, zestawy pneumatyczne do podnoszenia samochodów, nożyce hydrauliczne, agregaty hydrauliczne, rozpieracze hydrauliczne, osprzęt). Uczestnikami projektu będą 32 gminy członkowskie SSERB oraz 15 nowopowstałych samorządów (gromad) z terenu Obwodu Wołyńskiego.

Lista zwycięzców

Nasi partnerzy