Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Zawiadomienie o XXII Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug

Działając na podstawie § 14 ust 1, § 15, § 17 ust 1, w zw. z § 20 Statutu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug zawiadamia, że zwołuje na dzień 26 września 2018 r. XXII Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
Posiedzenie w I terminie odbędzie się o godzinie 11.00, a w II terminie pół godziny później w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, sala 0.63.

Ze względów organizacyjnych oczekujemy na telefoniczne potwierdzenie udziału. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 13 pkt 2 Statutu SSERB w skład Zgromadzenia z urzędu wchodzą przewodniczący zarządów samorządów członkowskich. Za zgodą organu stanowiącego samorząd może być reprezentowany przez inną osobę.
Zgłoszenia należy dokonać pod numerem telefonu: (82) 562 75 77 do 21 września br.

Poniżej przedstawiamy materiały, które będą przedmiotem obrad:

Porządek obrad XXII Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug

Protokół z obrad XXI Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug z dnia 10 maja 2018 r.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie SSERB

Załącznik do uchwały - tekst jednolity

Nasi partnerzy