Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

KIEW 2018

W dniu 24 września 2018 Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug, jako partner merytoryczny tegorocznej edycji Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej w Lublinie, zorganizowało w jego ramach panel podejmujący problematykę partnerstw regionalnych.

W gronie panelistów znaleźli się eksperci posiadający wieloletnie doświadczenie na różnych poziomach współpracy regionalnej przy wschodniej granicy Unii Europejskiej:  Marcin Filip - dyrektor Biura Stowarzyszenia „Region Beskidy”,  Irina Itani - dyrektor Instytucji Komunalnej Wołyńskiej Rady Obwodowej "Agencja Rozwoju Euroregionu Bug", Dawid Lasek - Wiceprezes Stowarzyszenia Euroregion Karpacki, Martin Guilermo Ramirez -Sekretarz generalny Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych oraz Ivan Szczadranok -dyrektor Fundacji Interakcja z Mińska.  Moderatorem panelu zatytułowanego: „Jakie formy współpracy regionalnej są najbardziej skuteczne?” była pani Galina Grabarczuk, dyrektor SSERB.

Uczestnicy wspólnie zastanawiali się,  jakie formy wsparcia partnerskiego są potrzebne i aktualne z państwami sąsiadującymi,  co udało się zrobić wspólnie z najbliższymi sąsiadami z krajów Unii Europejskiej i nad tym,  jakie wzory możemy przejąć od regionów tzw. Starej Unii.

1.jpg2.jpg

Nasi partnerzy