Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Ranking Gmin Lubelszczyzny 2018

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug objęło patronatem opracowanie Rankingu Gmin Lubelszczyzny. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Lublinie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Lublinie. Ocenione zostały wszystkie gminy województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu, czyli większość samorządów członkowskich naszego stowarzyszenia. Pozycja rankingowa wyliczona została na podstawie 12 wskaźników mierzących potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej. Ogłoszenie wyników i wręczenie wyróżnień miało miejsce 6 grudnia 2018 roku w Jastkowie k. Lublina, podczas Forum Sekretarzy Województwa Lubelskiego.

1.jpg2.jpg

Nasi partnerzy