Call now » (+99) 123 456 789

 • Euroregion Bug

  Ku rozwojowi
 • EUROREGION BUG

  Razem wspólną drogą
 • EUROREGION BUG

  Piękno natury
prev next

XXIII Walne Zgromadzenie SSERB

W dniu 17 czerwca 2019 roku w Chełmie odbyło się XXIII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. Ze względu na udział mniej niż 50% uprawnionych do głosowania przedstawicieli Członków, Zgromadzenie odbyło się w drugim terminie wyznaczonym na godzinę 11:30. Obradom przewodniczył Pan Michał Mulawa, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Podczas posiedzenia zostały przedstawione sprawozdania i informacje z działalności SSERB. Prezes Magdalena Fotek-Kułak zaprezentowała sprawozdanie Zarządu z działalności w 2018 roku, a pan Grzegorz Drewnik przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:

 • w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2018 rok,
 • w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2018 rok,
 • w sprawie przyjęcia budżetu SSERB na rok 2019.

 

11.jpg2.jpg5.jpg10.jpg4.jpg3.jpg9.jpg7.jpg14.jpg13.jpg6.jpg1.jpg8.jpg12.jpg15.jpg

Ważnym punktem obrad, w związku z zakończeniem kadencji 2015-2019, był wybór nowych organów Stowarzyszenia -  Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Do Zarządu na nową kadencję zostali wybrani:

przedstawiciele samorządu województwa lubelskiego:

 • Zdzisław Szwed
 • Magdalena Figura-Wrona
 • Michał Piotrowicz

 

przedstawiciele samorządów powiatów:

 • Agnieszka Kruk
 • Tomasz Kossowski
 • Andrzej Leńczuk

 

Przedstawiciele samorządów gmin:

 • Marta Majewska
 • Wiesław Muszyński
 • Kazimierz Smal

 

Natomiast skład osobowy Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco:

 1. Marta Siek – przedstawiciel samorządu Województwa Lubelskiego
 2. Tomasz Zając – wójt gminy Hrubieszów
 3. Henryk Gołębiowski – wójt gminy Wojsławice
 4. Dariusz Semeniuk – wójt gminy Włodawa
 5. Henryk Maruszewski – wójt gminy Białopole

Nasi partnerzy