Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Informacja o Walnym Zgromadzeniu SSERB

Szanowni Państwo!

Zgodnie z zapisami w Statucie Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia zbierało się dotychczas w terminie do 30 czerwca roku następnego po roku sprawozdawczym.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Polski od 20 marca 2020 roku stanu epidemii oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazania do właściwego rejestru, jednostki oraz organu sprawozdań lub informacji (Dz.U.2020r. poz. 570) Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug informuje, że Walne Zgromadzenie odbędzie się zgodnie z obowiązującym prawem w innym terminie.

Data Walnego Zgromadzenia zostanie wyznaczona niezwłocznie po zniesieniu ograniczeń dotyczących zgromadzeń, o czym zostaną Państwo poinformowani w odrębnym piśmie.

Nasi partnerzy