Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Rozpoczynamy nowy projekt

Zgodnie z założeniami, od lipca rozpoczynamy realizację  polsko-białoruskiego projektu „Zachowanie i promocja wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez działalność muzealną”.  Pandemia skorygowała nasze plany:  granice zewnętrzne Unii Europejskiej są zamknięte, w związku z czym konferencja rozpoczynająca projekt, która miała odbyć się w Chojnikach na Białorusi,  odbędzie się w postaci wideo konferencji.

Praca trwa: robimy korektę budżetu, konsultujemy wymogi i możliwości techniczne potencjalnych wykonawców, uzgadniamy terminy spotkania transgranicznego on-line. Mamy nadzieje, że pozostałe zaplanowane działania transgraniczne: seminarium dla pracowników muzeum oraz konferencję podsumowującą będziemy mogli zorganizować już „przy otwartych granicach”, a my będziemy mogli gościć naszych partnerów i przedstawić działalność polskich muzeów i ich doświadczenie.  

Nasi partnerzy