Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Spotkanie noworoczne 2007

Dnia 19 stycznia 2007 r. w zajeździe "Trzy Dęby" w Janowie koło Chełma odbyło się spotkanie noworoczne członków Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele członkowskich Samorządów SSERB oraz władze Stowarzyszenia.

 

138.jpg136.jpg137.jpg139.jpg134.jpg133.jpg140.jpg135.jpg

Podczas spotkania została przedstawiona informacja dotycząca bieżącej dzialalności Sekretariatu Stowarzyszenia, a także omówiono przebieg realizacji Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III A/Tacis CBC 2004-2006 oraz zrealizowane w ramach niego projekty. Przedstawiciele poszczególnych Samorządów mieli okazję wymienić się doświadczeniami z realizacji własnych projektów. Spotkaniu towarzyszył występ chóru "Złota Jesień" z Włodawy.

 

Nasi partnerzy