Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Spotkanie z przedstawicielami Fundacji Rozwoju Współpracy Zagranicznej z Ukrainy

Dnia 29 marca 2007 r. w siedzibie Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug odbyło się spotkanie z przedstawicielami Fundacji Rozwoju Współpracy Zagranicznej z Użgorodu na Ukrainie, realizatorami projektu pt. „Centrum Inicjatyw Ukraińsko-Polskich – stworzenie trwałej platformy dla rozwoju terenów przygranicznych”.

Projekt realizowany jest przy współpracy z Europejskim Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy”, a także z Agencją Rozwoju Regionalnego i Integracji Europejskiej z Lwowa i Stowarzyszeniem Międzynarodowym „IARDI”. Podczas spotkania omówiono wspólne dziedziny i perspektywy współpracy transgranicznej pomiędzy Euroregionem Bug a w/w Fundacją, jak też zasady realizowania projektów oraz ich późniejsze rozliczanie.

163.jpg164.JPG165.JPG

Nasi partnerzy