Wydrukuj tę stronę

X Walne Zgromadzenie SSERB

Dnia 2 kwietnia 2007 r. w Chełmie odbyło się X Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. Na spotkanie przybyło 55 z 79 członków SSERB co stanowiło quorum władne do podejmowania wiążących uchwał.

Obradom przewodniczył Pan Piotr Czubiński, Burmistrz Miasta Kraśnik wybrany z pośród członków obecnych na sali. Tematem debaty było przyjęcie sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za rok 2006,  Regulaminu Walnego Zgromadzenia SSERB, budżetu na rok 2007, zmian w Statucie Stowarzyszenia oraz określenie składki członkowskiej i terminów jej płatności. Odbyły się także wybory Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej SSERB. W skład nowego Zarządu weszli: Jarosław Zdrojkowski – Marszałek Województwa Lubelskiego, Leszek Burakowski - Dyrektor Generalny Urzędu Marszałkowskiego, Andrzej Pruszkowski – Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego, Janusz Kloc - Starosta Włodawski, Adam Niwiński - Starosta Łęczyński, Krzysztof Łątka – Sekretarz Miasta Lublin, Dariusz Wróbel – Burmistrz Miasta i Gminy Opole Lubelskie, Henryk Makarewicz - Gmina Wisznice, Tadeusz Sawicki - Wójt Gminy Włodawa. Do składu Komisji Rewizyjnej weszli: Michał Mulawa - p.o. Dyrektora Kancelarii Marszałka, Andrzej Czapski – Prezydent Miasta Biała Podlaska, Agata Fisz – Prezydent Miasta Chełma, Roman Kandziora - Wójt Gminy Kamień oraz Jan Mołodecki – Wójt Gminy Hrubieszów.

W spotkaniu uczestniczyli także goście z Ukrainy: Pani Antonina Komisaruk, Pełnomocnik ds. Współpracy Zagranicznej Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug na terenie Ukrainy oraz Pan Wiktor Łopatyński, Zastępca Prezesa Fundacji Sprzyjania Samorządom Lokalnym pod patronatem Prezydenta Ukrainy.

160.jpg161.jpg162.jpg159.JPG


AdmirorGallery 5.0.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.