Call now » (+99) 123 456 789

 • Euroregion Bug

  Ku rozwojowi
 • EUROREGION BUG

  Razem wspólną drogą
 • EUROREGION BUG

  Piękno natury
prev next

Kolejna umowa partnerska podpisana

Dnia 26 sierpnia 2007 r. podczas Gminnych Dożynek Czerniejów `2007 odbyło się uroczyste podpisanie Porozumienia o współpracy międzyregionalnej zawartej pomiędzy Gminą Kamień położoną w województwie Lubelskim, reprezentowaną przez Pana Romana Kandziora, Wójta Gminy i Gminą Połapy, położoną w rejonie lubomelskim obwodu wołyńskiego Ukrainy, reprezentowaną przez Anatolija Poddubeneca, Wójta Gminy.

Uwzględniając wzajemne zainteresowanie w pogłębienie, umocnienie i rozszerzenie ekonomicznej i kulturalnej współpracy w ramach Euroregionu Bug obie gminy wyraziły wolę współpracy w dziedzinach:

 • przemysłu, rolnictwa, handlu,
 • kultury i sztuki,
 • rozwoju turystyki i sportu,
 • samorządu lokalnego,
 • ekologii.

Zobowiązały się jednocześnie do wspierania wzajemnego rozwoju handlu, przemysłu infrastruktury technicznej, stwarzania dogodnych warunków dla rozwoju i wspólnej działalności struktur gospodarczych włącznie z organizacją nowych miejsc pracy, wspierania tworzenia wspólnych przedsiębiorstw, spółek i innych podmiotów gospodarczych małego i średniego biznesu.

1.JPG6.JPG3.JPG4.JPG5.JPG2.JPG

Nasi partnerzy