Call now » (+99) 123 456 789

 • Euroregion Bug

  Ku rozwojowi
 • EUROREGION BUG

  Razem wspólną drogą
 • EUROREGION BUG

  Piękno natury
prev next

Konferencja "Perspektywy rozwoju turystyki w Euroregionie Bug"

Dnia 13 września 2007 r. w sali Consulatus Zamojskiego Ratusza odbyła się konferencja pt. „Perspektywy rozwoju turystyki w Euroregionie Bug”. Był to kolejny etap projektu „Promocja współpracy transgranicznej w Euroregionie Bug” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004-2006, realizowanego przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug.

Patronat nad konferencją objął Pan Marcin Zamoyski, Prezydent Miasta Zamość.

Konferencję otworzył Pan Janusz Kloc, Skarbnik SSERB, a całość poprowadziła Pani Galina Grabarczuk, p.o. Dyrektora SSERB.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele instytucji zajmujących się turystyką i agroturystyka na terenie Polski, Ukrainy i Białorusi oraz przedstawiciele samorządów z województwa lubelskiego m.in. Pan Roman Kandziora, Wójt Gminy Kamień oraz Pani Maria Gumieniak, Wójt Gminy Uchanie.

Uczestnicy przedstawili następujące prezentacje:

 • „Turystyka w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013”, zaprezentowała Pani Galina Grabarczuk,
 • Najatrakcyjniejsze zabytki architektury Euroregionu Bug, przedstawił Pan Stanisław Turski, Dyrektor Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej,
 • „Pomniki architektury Wołynia”, przedstawił Pan Andrij Lomaga, Naczelnik Departamentu Współpracy Międzynarodowej oraz Integracji Europejskiej Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej, Kierownik Sekretariatu Związku Transgranicznego Euroregion Bug, strona ukraińska,
 • „Zabytki wspólnymi świadkami historii”- Nesterczuk Leonid Michajłowicz, Sekretarz Rady Koordynacyjnej Brzeskiego Komitetu Wykonawczego Ochrony Dziedzictwa Kulturowego,
 • „Fundusze Unii Europejskiej w Zamościu” – podsumowanie okresu 2004-2006 i plany na lata kolejne , prezentacja Miasta Zamość,
 • Prezentacja projektu Rozwój turystyki aktywnej w regionie przygranicznym, przedstawiła Beata Hurko oraz Teresa Dobrowolska, p.o. Dyrektora Wydziału Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Chełm,
 • „Perspektywy rozwoju agroturystyki wykorzystujące zasoby przyrodnicze i kulturowe”, Jadwiga Tatara, EURO-AGRO Consulting,
 • Stan rozwoju agroturystyki w ukraińskiej i białoruskiej części Euroregionu Bug, przedstawili Pan Andrij Lomaga, Wiktor Czubko, Kierownik Wydziału Integracji Europejskiej Departamentu Współpracy Międzynarodowej oraz Integracji Europejskiej Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej oraz Gribow Gieorgij Michajłowicz, Przewodniczący Rady Społecznej ds. Turystyki,
 • „Marketing w agroturystyce – produkty markowe”, Jadwiga Tatara, EURO-AGRO Consulting,
 • „Możliwości wspierania agroturystyki przez samorząd na przykładzie gminy Wola Uhruska”, Mariusz Jachimczuk, Sekretarz Gminy Wola Uhruska,
 • „Ekologia Obwodu Brzeskiego” – przedstawiła Pani Dziemianczik Maria Grigoriewna, wykładowca Brzeskiego Uniwersytetu Państwowego im. A. Puszkina.

Konferencja pozwoliła zaprezentować uczestnikom swoje osiągnięcia oraz doświadczenie w zakresie turystyki oraz agroturystyki, a także przedstawić bogactwo architektury swoich narodów. Produktami konferencji będzie album prezentujący bogactwo zabytków Euroregionu Bug, a także folder promujący jego atrakcje turystyczne.

Po konferencji odbyła się wycieczka po Zamościu, która pozwoliła naszym wschodnim sąsiadom naocznie poznać piękno polskiej architektury.

11.JPG4.JPG16.JPG3.JPG2.JPG10.JPG5.JPG8.JPG13.JPG6.JPG14.JPG1.JPG15.JPG12.JPG7.JPG9.JPG

Nasi partnerzy