Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Konferencja w Brześciu

W dniach 8-9 października 2007 r. w Brześciu na Białorusi w ramach Międzynarodowego Forum Ekonomicznego pt. „Bug, jedno miejsce = trzy rynki”, odbyła się konferencja dotycząca współpracy gospodarczej inwestorów z Polski, Białorusi i Niemiec.Organizatorami konferencji byli: Rejon Brzeski, Obwód Brzeski i Szacki, Powiat Bialski, Wolna Strefa Ekonomiczna Brześcia oraz Dom Białorusko Niemiecki.

W spotkaniu udział wzięli Minister Ekonomii Regionu Baden-Württemberg, przedstawiciele Komisji Europejskiej w Kijowie, Niemieckiej Ambasady w Mińsku, Międzynarodowej Agencji Ekonomicznej i Współpracy Naukowej „Baden- Württemberg International” oraz ze strony polskiej Starosta Bialski Tadeusz Łazowski i przedstawiciel Związku Transgranicznego Euroregion Bug Pan Krzysztof Michalski.

W czasie konferencji omówiono perspektywy współpracy ekonomiczno gospodarczej Polski, Białorusi i Niemiec oraz zwrócono uwagę na możliwości wspólnych inwestycji na terenie Wolnej Strefy Ekonomicznej Brześć. Przedstawione zostały perspektywy współpracy transgranicznej w kontekście Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. W ramach forum została przeprowadzona także giełda gospodarcza, podczas której inwestorzy mogli nawiązać wzajemną współpracę.

1.JPG6.JPG5.JPG2.JPG3.JPG4.JPG

Nasi partnerzy